Оцінка рухової підготовленості хлопчиків молодших класів

  • С. І. Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
  • В. В. Поручіков Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Abstract

В статті дана характеристика руховій підготовленості хлопчиків молодших класів. Встановлено, що вихідний загальний середній рівень фізичного стану організму та рухової підготовленості учнів має низький рівень.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Бариляка І.Р., Полька Н.С. Фізичний розвиток дітей різних регіонів України. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — вип. 1. — 280 с.

2. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. — К.: Радянська школа, 1988. — 184 с.

3. Глазирін І.Д. Основи диференційного фізичного виховання. — Черкаси: Відлуння плюс, 2003. — С. 103—151.

4. Дмитренко С.М. Вплив рухових режимів на фізичний стан молодших школярів, які проживають у зоні підвищеної радіації: Автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту. — Луцьк, 1998. — 18 с.

5. Куц А. С. Модельные показатели физического развития и физической подготовленности населения Центральной Украины / А. С. Куц. — К.: Искра, 1993. — 256 с.

6. Круцевич Т. Ю. Дифференцированный подход к физическому воспитанию школьников в связи с особенностями высшей нервной деятельности / Т. Ю. Круцевич // Вопросы дифференцированного физического воспитания детей и подростков. — Киев : КГИФК, — 1981. — 196 с.
Cited
0 article
How to Cite
Марченко, С., & Поручіков, В. (1). Оцінка рухової підготовленості хлопчиків молодших класів. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (7), 14-17. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/723

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>