Pedagogical Conditions for Coordination Development in Girls of Primary School Age through Rhythmic Gymnastics

  • С. І. Марченко G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
  • Є. Г. Захарова G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Keywords: rhythmic gymnastics, motor abilities, coordination abilities, girls of primary school age

Abstract

The research objective is to experimentally verify the effectiveness of the use of rhythmic gymnastics means that have been systematized to develop coordination abilities in girls of primary school age.

Research methods: method of theoretical analysis and generalization of literary sources, method of control studies, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics.
Research results. The coordination readiness level evaluation demonstrated that at the beginning of the pedagogical experiment the level of the majority of the second-grade girls was low (22.85%), below average (39.97%), and average (11.42%); that of the third-grade girls was below average (57.1%), average (34.26%); and that of the fourth-grade — below average (29.3%), and average (62.06%).

After the pedagogical experiment the number of the second-, third- and fourth-grade girls with the low level decreased by 19%, 13.4%, 10.4% in the experimental groups and by 16.3%, 11.8%, 9.8% in the control groups respectively; the number of the girls with the below-average level decreased by 14.7%, 32.7%, 23.1% in the experimental groups and by 12.4%, 21%, 19.1% in the control groups.

The positive changes in the level of coordination abilities occurred both in the control and the experimental groups, with the results improved in favor of the experimental groups.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Верховська М. В. Основи програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2015. — № 1. — С. 17-23.

Кучма В. Р. Оценка физического развития как скрининг-тест выявления детей с донозологическими нарушениями / В. Р. Кучма, В. В. Чепрасов // Гигиена и санитария. — 2004. — №4. — С. 39-42.

Лисицкая Т. С. Методика организации и проведения занятий фитнесом в школе / Т. С. Лисицкая // Спорт в школе. — 2009. — №3 17-24. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// spo.1september.ru.

Марченко С. І. Особливості координаційних здібностей у дітей молодших класів / С. І. Марченко, А. С.Герасименко // Матеріали наукової конференції «Актуальні проблеми фізкультурної освіти». VII Міжнародна електронна наукова конференція (20-21 квітня 2012 року). — Харків . : «ОВС», 2012. — С. 34 — 36.

Марченко С. І. Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фiз. вих. і спорту : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / С. І. Марченко. — Харків, 2008. — 21 с.

Мордик О. А. Виховання координаційних здібностей молодших школярів засобами ритмічної гімнастики [Текст] / О. А. Мордик, Л. Д. Чеханюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 2013. — Вип. 112 (1). — С. 226 — 228.

Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи / Т. Ю. Круцевич, В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова, О. Д. Кривчикова, Г. Г. Смоліус. — К. : Літера ЛТД, 2013. — 55 с.

Иващенко О.В. Нормативные показатели трени­ровочных нагрузок на начальном этапе подготовки юных гимнасток 6—8 лет: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.04 / Иващенко О.В. — М.: НИИ физиологии детей и подростков, 1988. — 17 с.

Іващенко О.В. Вікові особливості розвитку рухових здібностей дівчат старших класів / Іващенко О.В., Дуднік З.М.// Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 8. — С. 3—5. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.8.727.

Іващенко О. В. Порівняльна характеристика рухової підготовленості школярів 8—9 класів / О. В. Іващенко, О. А. Макарова // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 1. — С. 40-46. DOI: http://dx.doi.org/doi:10.17309/tmfv.2013.1.1009.

Іващенко О. В. Особливості функціональної, координаційної й силової підготовленості юнаків 9—11 класів / О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 24-33. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1042

Іващенко О. В. Вікова динаміка функціональної, координаційної й силової підготовленості дівчат 8—9 класів / О. В. Іващенко, Т. В. Карпунець, Ю. В. Крінін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 34-42. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1043

Худолій О.М. Теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7—13 років: Автореферат дисертації доктора наук з фіз.вих. і спорту: 24.00.01. — К.: НУФВіС, 2011. — 44 с.

Худолій О.М. Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія / Худолій О.М., Іващенко О.В. — Харків: ОВС, 2014. — 320 c.

Худолій О.М. Основи науково-дослідної роботи у фізичному вихованні і спорті: Навчальний посібник / Худолій О.М., Іващенко О.В. — Харків: ОВС, 2014. — 320 c.

Худолій, О. М., Іващенко, О. В. Теорія і методика викладання гімнастики: Навчальний посібник. — Т. 1. — Харків: “ОВС”, 2014. — 384 c.

Ivashchenko, O. V., Khudolii, O. M., Yermakova, T. S., Pilewska, W., Muszkieta, R., Stankiewicz, B. (2015). Simulation as method of classification of 7-9th form boy pupils’ motor fitness. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 15(1), Art # 23, pp. 142–147. DOI: http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2015.01023

Ivashchenko, O.V., Yermakova, T.S., Cieslicka, M., Zukowska, H. (2015). Discriminant analysis in classification of motor fitness of 9–11 forms’ juniors. Journal of Physical Education and Sport, 15(2), 238–244. doi:10.7752/jpes.2015.02037

Khudolii O.M., Titarenco A.A., The effectiveness of development programming strength in primary school children. / Khudolii O.M., Titarenco A.A. // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2013, vol.7, pp. 83-88. doi:10.6084/m9.figshare.744827

Khudolii, O.M., Iermakov, S.S., Prusik, K. (2015). Classification of motor fitness of 7–9 years old boys. Journal of Physical Education and Sport, 15(2), 245–253. doi:10.7752/jpes.2015.0203

Citations

Control and Assessment of 7-Year-Old Boys’ Coordination Abilities at the Initial Training Stage in Kyokushin Karate
Marchenko Svitlana & Bezpalko Diana (2020) Journal of Learning Theory and Methodology
Crossref

Оцінка надійності та інформативності показників координаційної підготовленості хлопчиків 8 років
Марченко Світлана & Вердиш Ярослав (2021) Journal of Learning Theory and Methodology
Crossref

Published
2015-06-30
How to Cite
Марченко, С., & Захарова, Є. (2015). Pedagogical Conditions for Coordination Development in Girls of Primary School Age through Rhythmic Gymnastics. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (2), 3-9. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.2.1135
Section
Physical Training at School