Моделювання розвитку сили у школярів 2—4 класів засобами рухливих ігор

  • С. І. Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Abstract

У статті розглядаються питання моделювання силової підготовки учнів 2—4 класів засобами рухливих ігор. Регресійні моделі дають можливість розробляти оптимальні варіанти тренувальних навантажень на уроках фізичної культури, що дозволяє підвищити ефективність навчального процесу.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Апанасенко Г.Л. Про безпечний рівень здоров’я людини // Валеологія — 1997. № 1 (2). — С. 4—7.

2. Былеева Л.В. Подвижные игры / Былеева Л.В., Коротков И.М.. — М.: Физкультура и спорт, 1982. — 224 с.

3. Вильчковский Э.С. Педагогические основы процесса формирования двигательной подготовленности детей 3—7 лет: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. — К., 1989. — 44 с.

4. Волков Л.В. Методика виховання фізичних здібностей учнів. — К.: Радянська школа, 1980. — 102 с.

5. Дешле С.А. Развитие силовых способностей у учащихся І — ІІІ классов // Физ. культура в школе, 1982. — №4. — С. 21-23.

6. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания. — К.: Ол. лит., 1999. — 281 с.

7. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 1998 рік. Ч ІІ. Здоров’я населення. — К.: МОЗ України, 1999. — 275 с.

8. Приступа Є.Н. Становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. — К., 1996. — 48 с.

9. Цьось А.В. Традиції родинного фізичного виховання в Україні / Цьось А.В., Кліш І.С. // Рідна школа. — 2001. — №7. — С. 29 — 32.

10. Шиян Б.М. Теория и методика физического воспитания. — М.: Просвещение, 1988. — 224 с.
Cited
0 article
How to Cite
Марченко, С. (1). Моделювання розвитку сили у школярів 2—4 класів засобами рухливих ігор. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (2), 11-15. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/600

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>