Criteria for evaluation of knowledge in the process of studying the discipline «Organization and methods of improving physical culture»

Keywords: Physical Culture, physical education, evaluation criteria, program, bachelor

Abstract

The purpose of research — justify the assessment criteria of student learning in the study course «Organisation and Methods of Physical Culture» for educational qualification of 6.01020101 — Bachelor. Methods of research — theoretical analysis and synthesis of the literature data, systematic approach.

The main results of the study. The concept of assessment of the course «Organization and methods of improving physical training» is systematic presentation of the material, which allows to form students’ knowledge, skills and practical skills required physical education teachers to organize and conduct various forms of fitness training.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Виноградов Г. П. Атлетизм: теория и методика тренировки : учебник для высших учебных заведений / Г. П. Виноградов. — Москва : Советский спорт, 2009. — 328 с.

Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування: підручник / Н. М. Зубар. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.

Іващенко, О. В. Про підготовку підручників та навчальних посібників курсу “Основи науково-дослідної діяльності / Іващенко, О. В. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2005. — № 1. — С. 14-17. Режим доступу: http://tmfv.com.ua/journal/article/view/156

Іващенко О. В. Дисципліна «Загальні основи теорії і методики фізичного виховання». Критерії оцінювання. Повідомлення І / О. В. Іващенко, О. М. Худолій // Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 11. — С. 19—34. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/752

Іващенко О.В. Творчі роботи в системі підготовки вчителя фізичної культури / Іващенко О.В., Худолій О.М. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2010. — No 3. — С. 7—10. Режим доступу: http://tmfv.com.ua/journal/article/view/606

Іващенко О. В. Дисципліна «Загальні основи теорії і методики фізичного виховання». Критерії оцінювання. Повідомлення ІІ / О. В. Іващенко, О. М. Худолій // Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 12. — С. 19—34. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/758

Іващенко О. В. Дисципліна «Загальні основи теорії і методики фізичного виховання». Критерії оцінювання. Повідомлення ІІІ / О. В. Іващенко, О. М. Худолій // Теорія та методика фізичного виховання. — 2012. — № 1. — С. 19—27. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/764

Кристин Александр Аквааэробика /Александр Кристин; пер. с англ. Е. В. Шафранова. — М. : Эксмо, 2012. — 232 с.

Марченко С. І. Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і спорт» / С. І. Марченко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 4. — С. 27—34. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/704

Марченко С. І. Зміст дисципліни «Організація і методика оздоровчої фізичної культури» у процесі підготовки вчителя фізичної культури / Марченко С. І. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 4. — С. 25—31. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1033

Менхин Ю. В. Оздоровительная гимнастика : теория и методика / Ю. В. Менхин, А. В. Менхин. Ростов н/Д. : Феникс, 2002. — 384 с.

Ротерс, Т. Т. Науково-дослідна робота студентів–проблема фізичної освіти в Україні. / Ротерс, Т. Т. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 12. — С. 3-5. Режим доступу: http://tmfv.com.ua/journal/article/view/373

Сергієнко Л. П. До проблеми планування вивчення навчальної дисципліни «Методи наукових досліджень у фізичній культурі» / Л. П. Сергієнко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2009. — № 2. — С. 26—34. Режим доступу: http://tmfv.com.ua/journal/article/view/496

Фурманов А.Г. Оздоровительная физическая культура: Учебник для студентов вузов / А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа. — Мн.: Тесей, 2003. — 528 с.

Філь С. М. Історія фізичної культури : навчальний посібник для студентів вищих фізкультурних навчальних закладів / С. М. Філь, О. М. Худолій, Г. В. Малка. — Х. : «ОВС», 2003. — 160 с.

Худолій О. М. Основи методики викладання гімнастики: Навчальний посібник. — Харків: ОВС, 2008. — Т. 1. — С. 23—60.

Худолій О. М. Проблеми викладання дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» в процесі підготовки вчителя фізичної культури / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2008. — № 3. — С. 19—26. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/406

Худолій О. М. Програма курсу «Педагогіка фізичного виховання» / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2012. — № 8. — С. 19—34. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/814

Худолій О. М. Проблеми планування вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика дитячого і юнацького спорту» / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2012. — № 10. — С. 19—34. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/829

Худолій О.М. Семінарські заняття й облік успішності у процесі вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика дитячого і юнацького спорту» / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання: науково-методичний журнал. — Харків: ОВС, 2012. — № 11. — С. 19—31 Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/836/822

Худолій О.М. Семінарські заняття й облік успішності у процесі вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання: науково-методичний журнал. — 2012. — № 12. — С.19­—34. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/843
Published
2014-06-25
Cited
0 article
How to Cite
Марченко, С. (2014). Criteria for evaluation of knowledge in the process of studying the discipline «Organization and methods of improving physical culture». Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (2), 3-14. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1094
Section
Physical Training Education