Особливості розвитку рухових здібностей у дівчаток молодшого шкільного віку

  • А. А. Тітаренко Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Abstract

У статті розглядаються особливості розвитку рухових здібностей у дівчаток молодших класів. Встановлно, що у факторній структурі рухової підготовленості дівчаток 2—4 класів виділяються: «силова підготовленість», «швидкісно-силова підготовленість». На прояв рухових здібностей впливає фізичний розвиток.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Гаврилюк А. Порівняльний аналіз індивідуальних рівнів фізичної підготовленості молодших школярів м. Луцька // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту: У 4-х т. — Львів: НВФ «Українські технології», 2006. — Т. 1. — С. 54—59.

2. Марченко С.І. Моделювання розвитку швидкості у школярів 2—4 класів засобами рухливих ігор // Теорія та методика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2009. — № 10. — С. 10—15.

3. Сембрат С. Вікова спрямованість виборчого і комплексного планування педагогічних дій при удосконаленні фізичних здібностей дітей молодшого шкільного віку /Сембрат С., Погребний В.// Молода
спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту: У 4-х т. — Львів: НВФ «Українські технології», 2006. — Т. 1. — С. 29—34.

4. Скалій Тетяна. Нові підходи до оцінки розвитку координаційних здібностей школярів 7 – 17 років // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць / за ред. проф. Єрмакова С.С.— Харків, 2006. — № 4. — С. 172—176.

5. Худолій О.М. Особливості розвитку рухових здібностей у хлопчиків молодшого шкільного віку /Худолій О.М., Тітаренко А.А. // Теорія та методика фізичного виховання. — Х.: ОВС, 2010. — № 8. — С. 3—12.
Cited
0 article
How to Cite
Тітаренко, А. (1). Особливості розвитку рухових здібностей у дівчаток молодшого шкільного віку. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (9), 3-13. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/652

Most read articles by the same author(s)