Motor Abilities: Peculiarities of Strength Effort Assessment in Boys Aged 11–13

Keywords: movement coordination, strength effort, motor control, boys aged 11-13

Abstract

The purpose of the study is to determine the peculiarities of strength effort assessment in boys aged 11–13.

Materials and methods. The study participants were boys aged 11 years (n = 22), 12 years (n = 31), 13 years (n = 33). The children and their parents were fully informed about all the features of the study and gave their consent to participate in the experiment. The paper used methods of scientific literature analysis, testing, methods of mathematical statistics. The study assessed the right hand effort at 1/3, 1/2, 2/3 of the maximum. The assessment error was analyzed. To determine the peculiarities of strength effort assessment, the study used a t-test for paired observations and a t-test for independent samples.

Results. The analysis of the ability for strength effort assessment in the boys aged 11 and 13 showed that there are no statistically significant differences between the boys of this age. The boys demonstrate the best assessment of effort at 2/3 of the maximum. There are no statistically significant differences in the levels of development of the hand maximum strength (p > 0.05). The study has not found statistically significant differences in the levels of development of the ability for strength effort assessment in the boys aged 11–13 (p > 0.05). The boys of this age demonstrate the best assessment of effort at 2/3 of the maximum. A comparative analysis of the ability for strength effort assessment in the boys aged 12 and 13 did not reveal statistically significant differences (p > 0.05). The boys of this age demonstrate the best assessment of effort at 2/3 of the maximum. The boys aged 11–13 show the best assessment of effort reproduction at 2/3 of the maximum (p < 0.05). There is no statistically significant age-related dynamics in strength effort assessment in the boys aged 11–13. The correlation between the effort reproductions at 1/3, 1/2 and 2/3 of the maximum is not statistically significant.

Conclusions. In the process of physical education of boys aged 11–13, special attention should be paid to the development of motor control ability as the component of coordination training of schoolchildren.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

O. V. Ivashchenko, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Department of Theory and Methodology of Physical Education, Health and Medical Physical Culture
Alchevskikh St, 29, Kharkiv, 61002, Ukraine
olga@tmfv.com.ua

M. O. Nosko, Taras Shevchenko National University of “Chernihiv Collegium”

Department of Pedagogy, Psychology and Methodology of Physical Education
Hetman Polubotka St, 70, Chernihiv, 14000, Ukraine
chnpu@chnpu.edu.ua

M. Cieślicka, Collegium Medicum: Bydgoszcz, Kujawsko Pomorskie

Chodkiewicza St. 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland
cudaki@op.pl

D. A. Malyshev, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Department of Theory and Methodology of Physical Education, Health and Medical Physical Culture
Alchevskikh St, 29, Kharkiv, 61002, Ukraine

References

Nosko, M.O., Iermakov, S.S., & Harkusha, S.V. (2010). Teoretyko-metodychni aspekty zmitsnennia fizychnoho zdorovia uchnivskoi ta studentskoi molodi. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport / Chernih. nats. ped. un-t im. T. H. Shevchenka. Chernihiv: Vyd-vo ChDPU, (76), 243-247.

Krutsevich, T. Yu. (2000). Upravlenie fizicheskim sostoyaniem podrostkov v sisteme fizicheskogo vospitaniya. K., 510.

Krutsevich, T.Yu. (2000). Prognoznye modeli garmonichnosti fizicheskogo razvitiya podrostkov. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu, (12) 48-55.

Ivashchenko, O.V. (2016). Modeliuvannia protsesu fizychnoho vykhovannia shkoliariv: Monohrafiia. Kharkiv: OVS.

Farfel, V. S. (2011). Upravlenie dvizheniiami v sporte. M. : Sovetskii sport, 202.

Serhiienko, L.P., Chekmarova, N.H., & Khadzhynov, V.A. (2012). Psykhomotoryka: kontrol ta otsinka rozvytku : [Navchalnyi posibnyk]. Kharkiv : OVS, 270.

Balsevich, V.K. (2000). Ontokineziologiia cheloveka. M. : Teoriia i praktika fizicheskoi kultury, 275.

Ilin, E. P. (2003). Psikhomotornaia organizatciia cheloveka : ucheb. dlia vuzov. SPb. : Piter, 384.

Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S., & Yermakova, T. (2017). Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(1), 146-155. https://doi.org/10.7752/jpes.2017.s1023

Nosko, M. O. (2002). Problema udoskonalennia rukhovoi funktsii v protsesi navchannia. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu : zb. nauk. pr. za red. S. S. Yermakova. Kh., 2002. № 1. S. 19–31.

Krutsevych, T.Iu., Vorobiov, V. I., & Bezverkhnia, H. V. (2011). Kontrol u fizychnomu vykhovanni ditei, pidlitkiv i molodi: navch. posib. K.: Olimp. l-ra, 224.

Liakh, V.I. (2000). Dvigatelnye sposobnosti shkolnikov: Osnovy teorii i metodiki razvitiia. M.: Terra–Sport, 192.

Liakh, V.I. (2001). Testy u fizicheskom vospitanii shkolnikov. M.: Fizkultura i sport, 114.

Khudolii, O.M. (2008). Zahalni osnovy teorii i metodyky fizychnoho vykhovannia: Navchalnyi posibnyk. Kharkiv: OVS.

Khudolii, O.M. & Ivashchenko, O.V. (2014). Modeliuvannia protsesu navchannia ta rozvytku rukhovykh zdibnostei u ditei i pidlitkiv: Monohrafiia. Kharkiv: OVS, 320.

Bodnar, I., & Andres, A. (2016). Tests and standards for express-control of physical fitness and health of middle school age pupils. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 20(4), 11-16. https://doi.org/10.15561/18189172.2016.0402

Ivashchenko, O. V., & Kapkan, O. O. (2016). Informative pedagogic control indicators of 14-15 years age girls’ motor fitness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 20(6), 18-25. https://doi.org/10.15561/18189172.2016.0603

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., & Prykhodko, V. (2018). Coordinating abilities: recognition of a state of development of 11-13 years old boys. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 22(2), 86-91. https://doi.org/10.15561/18189172.2018.0204

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M., Cieślicka, M., Zukow, W., Nosko, M., & Yermakova, T. (2017). Methodological approaches to pedagogical control of the functional and motor fitness of the girls from 7-9 grades. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(1), 254-261. https://doi.org/10.7752/jpes.2017.s1023

Li, K., Su, W., Fu, H., & Pickett, K. A. (2015). Kinesthetic deficit in children with developmental coordination disorder. Research in Developmental Disabilities, 38, 125–133. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.12.013

Brink, A. O., & Jacobs, A. B. (2011). Kinesthetic Sensitivity and Related Measures of Hand Sensitivity in Children With Nonproficient Handwriting. Pediatric Physical Therapy, 23(1), 88–94. https://doi.org/10.1097/PEP.0b013e318208cc81

Morash, V., Pensky, A. E. C., Alfaro, A. U., & McKerracher, A. (2012). A Review of Haptic Spatial Abilities in the Blind. Spatial Cognition and Computation, 12(2-3), 83–95. https://doi.org/10.1080/13875868.2011.599901
Published
2019-03-25
Cited
0 article
How to Cite
Ivashchenko, O., Nosko, M., Cieślicka, M., & Malyshev, D. (2019). Motor Abilities: Peculiarities of Strength Effort Assessment in Boys Aged 11–13. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 19(1), 37-43. https://doi.org/10.17309/tmfv.2019.1.05
Section
Physical Training at School