Аналіз та оцінка рівня розвитку фізичної підготовленості школярів молодших класів

  • О. Ю. Ажиппо Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
  • Т. І. Дорофєєва Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
  • Т. С. Руцька Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Abstract

В даній статті авторами розглянуто рівень здоров’я учнів початкових класів за допомогою фізіологічних тестів, які дають нам уявлення про сучасний фізичний стан школярів 10-11 років. Крім цього за допомогою педагогічних тестів авторами аналізується та дається оцінка рівня фізичної підготовленості учнів молодших класів.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Горащук В.П. Основные понятия школьного курса «Основы валеологии» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з валеології «Формування, збереження і
зміцнення здоров’я підростаючого покоління як обов’язковий компонент системи національної освіти». — К.: ІЗМН, 1997. — С.78—84.

2. Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Вернадский В.И. Начало и вечность жизни. — М.: Сов. Россия, 1989. — С. 166—188.

3. Основи здоров’я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1—11 класи. — К.: Початкова школа, 2001. —
112 с.

4. Полулях А. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичного виховання в умовах ступеневої освіти //Фізичне виховання в школі. — 2002. — №4. — С. 35—38.

5. Свириденко С.О. Формування здорового способу життя молодших школярів у позакласній виховній роботі: Автореф. дис. … канд. пед.
наук. (13.00.01)/ Ін-т проблем виховання АПН Ураїни. — К.,1998. — 16 с.
Cited
0 article
How to Cite
Ажиппо, О., Дорофєєва, Т., & Руцька, Т. (1). Аналіз та оцінка рівня розвитку фізичної підготовленості школярів молодших класів. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (7), 8-13. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/722

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>