Methods of Pedagogical Control of Motor Abilities Development in Seventh-Ninth Grade Boys

  • О. В. Іващенко G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University http://orcid.org/0000-0002-2708-5636
  • С. С. Єрмаков G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University http://orcid.org/0000-0002-5039-4517
  • Т. В. Карпунець G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
  • Ю. В. Крінін G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
  • С. В. Назаренко G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Keywords: pedagogical control, boys, functional readiness, coordination readiness, strength readiness, motor abilities

Abstract

The research objective is to define methodological approaches to pedagogical control of the level of motor abilities development in middle schoolers.

Materials and methods. To achieve the objectives set, the research relied on following methods used: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical testing and methods of mathematical statistics. The participants in the study were 24 seventh grade boys, 17 eighth grade boys, and 17 ninth grade boys.

Research results. The discriminant function can serve as a classifier for the age peculiarities of motor and functional readiness in seventh-ninth grade boys. The discriminant function equations allow to correctly classify 95.8% of the grouped data.

The priority in the factor structure of readiness of the seventh grade boys belongs to the functional, coordination and strength readiness. For the eighth grade boys, it is functional, coordination and strength readiness, and for the ninth grade boys — strength, functional and coordination readiness.

Conclusions. The final pedagogical control of motor and functional readiness of the seventh grade boys can use the first discriminant function with emphasis on the most informative variables. Such physical education can be considered effective if the results shown by the seventh grade boys  are classified as results similar to those displayed by the eighth grade boys.

In the final pedagogical control of motor and functional readiness in eighth grade boys, the reference point is the results of the ninth grade boys with emphasis on the most informative indicators of the discriminant function.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека / Бальсевич В.К. — М.: Теория и практика физической культуры, 2000. — 275 с.

Дубровский В. И. Спортивная медицина:Учебник для студентов вузов, обучающихся по педагическим спеціальностям. — 3-е изд. — М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005 — 528 с.

Ермаков С. С. Модели рабочих поз спортсмена как фактор эффективности выполнения двигательных действий / Ермаков С. С. //Физическое воспитание студентов творческих специальностей. — 2001. — №4. — С. 16–22.

Єрмаков С. С. Біомеханічні моделі ударних рухів у спортивних іграх у контексті вдосконалення технічної підготовки спортсменів. / Єрмаков С. С. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2010. — №4. — C. 11–18.

Ильин П.Е. Психомоторная организация человека: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2003. — 384 с.

Иващенко О.В. Нормативные показатели тренировочных нагрузок на начальном этапе подготовки юных гимнасток 6—8 лет: Автореферат дис. канд. пед. наук. — М: НИИФДП АПН СССР, 1988. — 24 с.

Іващенко О. В. Вікові особливості розвитку рухових здібностей дівчат старших класів / О. В. Іващенко, З. М. Дуднік // Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 8. — С. 3-5. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.8.727

Іващенко О. В. Вікова динаміка функціональної, координаційної й силової підготовленості дівчат 8—9 класів / О. В. Іващенко, Т. В. Карпунець, Ю. В. Крінін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 34-42. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1043

Іващенко О. В. Особливості функціональної, координаційної й силової підготовленості юнаків 9—11 класів / О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 24-33. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1042

Іващенко О. В. Моделювання силової підготовленості дівчаток 6—7 класів / О. В. Іващенко, М. Цеслицка, О. М. Худолій, С. С. Єрмаков // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 3. — С. 10-16. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1103

Іващенко О. В. Характеристика силової підготовленості хлопців 6—7 класів / О. В. Іващенко, Р. Мушкета, О. М. Худолій, С. С. Єрмаков // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 3. — С. 17-24. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1104

Калиніченко О. М., Лопатьєв А. О. Обґрунтування психо-фізіологічних механізмів застосування методичних прийомів вдосконалення рухових навичок стрільців /О. М. Калиніченко, А. О. Лопатьєв // Теорія та методика фізичного виховання. — 2012. — № 1. — С. 37—44. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/765

Козіна Ж. Л. Факторна структура загальної фізичної підготовленості дівчаток 11—15 років / Ж. Л. Козіна, Н. Попова // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 4. — С. 48-52. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1036

Кравчук Т. М. Використання засобів боді-балету в процесі фізичного виховання старшокласниць / Т. М. Кравчук, О. С. Курочка // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 4. — С. 40-47. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1035

Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: Навч. посібник. — К.: Олімпійська література, 2010. — 248 с.

Лопатьєв А. О. Моделювання як методологія пізнання / А. О. Лопатьєв // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 8. — С. 4-10. — Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/334

Лопатьєв А. О. Інформаційні та енергетичні аспекти аналізу складно-координаційних рухів стрільців / А. О. Лопатьєв, А. П. Власов, В. М. Трач // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 4. — С. 19-24. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1032

Носко М.О., Єрмаков С.С., Гаркуша С.В. Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів: Вид-во ЧДПУ, 2010. — Вип. 76. — С. 243—247.

Худолій О.М. Теоретичні основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі / Худолій О.М., Забора А.В.// Теорія і практика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2001. — № 1.— С. 3—12. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2001.1.1

Худолей О.Н., Шлемин А.М. Методика подготовки юных гимнастов: Учебное пособие. — Х.: КГПИ, ХГПИ, 1988. — 122 с.

Худолій О. М. Навантаження у спортивному тренуванні юних гімнастів / О. М. Худолій // Теорія та методика фізичного виховання. — 2001. — № 3. — С. 13-19. — Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/22

Худолій О. М., Педагогічна практика в школі. Повідомлення ІІ / Худолій О. М., Іващенко О.В. //Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 9. — С. 19—32. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.9.740

Худолій О. М., Робоча програма з педагогічної практики в школі (ІV курс, напрям підготовки: 6.01020 Фізичне виховання)/ Худолій О. М., Іващенко О. В., Карпунець Т. В. // Теорія і методика фізичного виховання. — 2012. — № 9. — С. 19—31. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2012.9.821

Худолій О. М. Особливості розвитку рухових здібностей у хлопчиків молодшого шкільного віку / О. М. Худолій, А. А. Тітаренко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2010. — № 8. — С. 3-12. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2010.8.644

Худолій О. М., Закономірності процесу навчання юних гімнастів / Худолій О. М., Єрмаков С. С. // Теорія та методика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2011. — № 5. — С. 3—18, 35—41. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.5.707

Худолій О. М., Особливості силової підготовленості школярів старших класів / Худолій О. М., Іващенко О. В., Піменов О. О. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2012. — №9. — С. 37—41. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2012.9.822

Худолій О.М., Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків / Худолій О.М., Іващенко О.В. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 2. — С. 3-16. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.2.1012

Худолій ОМ, Іващенко ОВ. Інформаційне забезпечення процесу навчання і розвитку рухових здібностей дітей і підлітків (на прикладі спортивної гімнастики) / Худолій ОМ, Іващенко ОВ. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 4. — С. 3-18. http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1031
Худолій О. М. Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості дівчат 7—8 класів / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 2. — С. 15-21. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1095

Худолій О.М. Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія / Худолій О.М., Іващенко О.В. — Харків: ОВС, 2014. — 320 с.

Худолій, О. М., Іващенко, О. В. Основи науково-дослідної роботи у фізичному вихованні і спорті: Навчальний посібник. Харків: “ОВС”, 2014. — 320 c.

Худолій, О. М., Іващенко, О. В. Теорія і методика викладання гімнастики: Навчальний посібник. — Т. 1. — Харків: “ОВС”, 2014. — 384 c.

Шиян Б. М., Папуша В. Г. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: Навчальний посібник. — Харків: «ОВС», 2005. — 208 с.

Adashevskiy, V. M., Iermakov, S. S. (2013). Physical mathematical modelling of difficult elements of acrobatic rockand-roll. / Adashevskiy, V. M., & Iermakov, S. S. // Physical Education of Students. — 2013. — № 3. — P. 3-10.

Dorita DU TOIT, Anita E. PIENAAR & Leani TRUTER (2011) Relationship between physical fitness and academic performance in south african children // SAJR SPER, 33(3), 2011. — Pp. 23-35.

Geoffrey D. Broadhead And Gabie E. Church (1982) Discriminant analysis of gross and fine motor proficiency data. Perceptual and Motor Skills: Volume 55, Issue , pp. 547-552. doi: http://dx.doi.org/10.2466/pms.1982.55.2.547

Gert-Jan de Bruijn and Benjamin Gardner (2011) Active Commuting and Habit Strength: An Interactive and Discriminant Analyses Approach. American Journal of Health Promotion: January/February 2011, Vol. 25, No. 3, pp. e27-e36. doi: http://dx.doi.org/10.4278/ajhp.090521-QUAN-170

Ivashchenko, O. V., Khudolii, O. M., Yermakova, T. S., Pilewska, W., Muszkieta, R., Stankiewicz, B. (2015). Simulation as method of classification of 7-9th form boy pupils’ motor fitness. / Ivashchenko, O. V., Khudolii, O. M., Yermakova, T. S., Pilewska, W., Muszkieta, R., Stankiewicz, B. // Journal of Physical Education and Sport (JPES). — 2015. — № 15(1). — Art # 23, pp. 142–147. — DOI: http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2015.01023

Lulzim, I., (2013) Discriminant analysis of morphologic and motor parameters of athlete and non athlete girl pupils of primary school on age 14 to 15 years. RIK(2012) Vol.40, No.2, pp 185-190. http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2013/08/Pages-from-Spisanie-RIK-br.-2-2012-9.pdf

Milić, M., Milavić, B., & Grgantov, Z. (2011). Relations between sport involvement, selfesteem, sport motivation and types of computer usage in adolescents. In S. Simović (Ed.), Proceedings of 3rd International Scientific Congress «Anthropological Aspects of Sport, Physical Education and Recreation». November 2011. Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sport (in press)

Citations

Informative Indicators of 14-15 Years’ Age Boys’ Motor Fitness
Ivashchenko Olga, Kapkan Olena, Khudolii Oleg & Yermakova Tetiana (2017) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Strength Abilities: Overview of Development in Middle School Boys
Veremeenko V. (2018) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Pedagogical Control of Motor and Functional Preparedness of Girls Aged 15-16
Іващенко О. В. (2016) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Published
2015-03-29
How to Cite
Іващенко, О., Єрмаков, С., Карпунець, Т., Крінін, Ю., & Назаренко, С. (2015). Methods of Pedagogical Control of Motor Abilities Development in Seventh-Ninth Grade Boys. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (1), 3-15. https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.1.1120
Section
Physical Training at School

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>