Перспективи застосування модельних характеристик фізичної підготовленості молодших школярів

  • І. М. Пелешенко Харківська гуманітарно-педагогічна академія

Abstract

Розглянуто сучасні підходи до використання методу моделювання у фізичному вихованні та визначення модельних характеристик фізичної підготовленості учнів молодших класів та їх роль в оцінюванні рівня здоров’я школярів.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Боляк А.А. Моделі фізичної підготовленості юних спортсменів на різних етапах тренувального процесу у спортивній аеробіці /А.А.Боляк //Молода спортивна наука України. — Львів: ЛДІФК, 2005. — №5. — С. 97-101.

2. Гаськов А.В. и др. Разработка модельних характеристик тренировочном деятельности в єдиноборствах [Электронный ресурс] / А.В.Гаськов, В.А.Кузьмин, Л.П.Путин //Режим доступа: bsu.ru.

3. Горбатых А.В., Ревякин Ю.Т. Модельные характеристики как фактор повышения эффективности управления подготовкой юных городошников /А.В.Горбатых, Ю.Т.Ревякин // Физическая культура, образование, тренировка, 2006. — №5. — С.33-37.

4. Державні тести і нормативні оцінки фізичної підготовленості населення України / За ред. М.Д. Зубалія. — К.: 1997. — 36 с.

5. Дунаевский Ф.Р. Профессиональный подбор и его социальный смысл / Ф.Р.Дунаевский . — Харьков, 1923. — 64 с.

6. Литвин О.Т. Історичні передумови і теоретико-методологічні основи сучасної системи фізичного виховання : автореф. дис. на здоб. наук. ступеню канд. наук з фіз. вих. і спорту: спеціальність 24.00.02 «Фізична культура. Фізичне виховання всіх верств населення» / О.Т. Литвин. — Київ, 2008. — 21 с.

7. Максимова В.М. и др. К структуре модельных характеристик квалифицированных спортсменов / Моделирование спортивной деятельности с учетом резервных возможностей спортсменов:
Тез. док. Всесоюз. конф. (Москва, 19-20 апреля 1983 г.). М., 1983. — 23 с.

8. Мейксон Г.П. и др. Методология разработки нормативов двигательной подготовленности учащихся общеобразовательных школ / Г.П. Мейксон, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская. — М.: 1987. — 15 с.

9. Наказ № 956 від 22.10.2008р. «Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання та збереження здоров’я школярів у навчальних закладах України».

10. Наказ № 1008 від 08.11.2008р. «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових
заходів».

11. Овчаров, В. С. Внутришкольный контроль за физическим воспитанием учащихся: метод. рекомендации / В. С. Овчаров. — Минск, 2004. — 68 с.

12. Основи здоров’я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 класи. — К.: Початкова школа. — 2001. — 112 с.

13. Сутула В.О. Формування фізичної культури особистості стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В.О. Сутула, Т.С. Бондар, Ю.В. Вась-
ков // Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків: ХДАФК, 2009. — № 1. — С. 15-21.

14. Християновский Д.Г. Проблемы моделирования в прикладных интеллектуальных системах [Электронный ресурс] / Д.Г.Християновский, А.И.Эрлих // Режим доступа: http://www.rusnauka.com
Cited
0 article
How to Cite
Пелешенко, І. (1). Перспективи застосування модельних характеристик фізичної підготовленості молодших школярів. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (1), 12-16. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/762
Section
Моделирование и информационные технологии в физической культуре