Шляхи удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів

  • А. В. Забора Харківський національний університет внутрішніх справ

Abstract

Розглядаються шляхи підвищення ефективності удосконалення спеціальної фізичної підготовленості курсантів на основі врахування їх швидкісно-силових здібностей

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Антоненко С.А. Проблема формування навичок рукопашного бою в системі фізичної підготовки навчальних закладів силових структур/ С. А. Антоненко// Педагогіка, психологія та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред.. проф. Єрмакова С. С. —Харків: ХДАДМ (ХХПІ), — 2002. — №5, — С. 15—20.

2. Запорожанов В. А. Индивидуализация — важнейшая проблема спорта высших достижений/В.А. Запорожанов// Теория и практика физической культуры. — 2002. — №7. — С. 62—63.

3. Мунтян В. С. Влияние антропометрических показателей на момент инерции при преимущественно поступательном движении в рукопашном бою/ В. С. Мунтян// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. проф. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. — №2. — С. 30—37.

4. Мунтян В. С. Методологические основы индивидуализации подготовки квалифицированных спортсменов в рукопашном бою/ В.С. Мунтян, О. И. Камаев//Слобожанський науково-спортивний вісник. — 2006. — №10. — С. 76—81.

5. Сальников В. А. Индивидуальные различия как основа оптимизиции спортивной деятельности/ В. А. Сальников// Теория и практика физической культуры. — 2003. — №7. — С. 2—9.

6. Шапошникова В. И. Индивидуализация и прогноз в спорте/ В. И. Шапошникова. — М: ФиС, 1984. — 158 с.

7. Ярещенко О. А. Особливості впливу психомоторних здібностей курсантів на спеціальну фізичну підготовленість/ О. А. Ярещенко// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. Проф. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. — №12 — С. 161—163.
Cited
0 article
How to Cite
Забора, А. (1). Шляхи удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (2), 35-37. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/497
Section
Physical Education of Various Population Groups