Працездатність та способи оцінки її розвитку у студентської молоді

  • О. А. Чернієнко Рівненський базовий медичний коледж

Abstract

У статті викладено результати дослідження працездатності у дівчат 16—17 років. Запропоновано відійти від традиційного оцінювання результатів бігу на 2000 м. В основі визначення фізичної працездатності лежать ті ж методологічні принципи що і при діагностиці аеробної продуктивності. Для першого тестування
рухових здібностей біг на 2000 м є ризиковим і таким, що може нанести збитків здоров’ю, більш коректно та толерантно буде використовувати прямий метод визначення фізичної працездатності — тест Новакі.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Апанасенко Г.Л. Автобиографические заметки о здоровье — Николаев: Борисфен, 2001. — 140 с.

2. Бондаренко Т.В. Формирование личности специалиста средствами физического воспитания — Харьков: ИВМО «ХК», 2001. — 153 с.

3. Гуменный В.С., Лошицкая Т.И. Комплексный контроль физ. подготовленности студентов политехнических вузов //Физическое воспитание студентов творческих специальностей. — 2003. №4 — С. 97.

4. Державні тести та нормативні оцінки фізичної підготовленості для I—II рівнів акредитації України / за редакцією Ю. М. Раєвського. — Київ, 2003.

5. Круцевич Т.Ю., Воробьев М.И. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей. — Киев: НУФВСУ, 2005. — 195с.

6. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоров’я детей и подростков в процессе ФВ. — Киев: «Олимпийская література», 1999. — 230 с.

7. Романенко В.А. Физиологические и методологические проблемы діагностики двигательных способностей человека в сфере физической культуры //Зб. наук. праць — Харків, ХХПІ , 2001. — №2 — С. 42—48.

8. Платонов В.Н. Сохранение и укрепление здоровья здоровых людей — приоритетное направление современного здравоохранения //Спортивная медицина. — 2006. — №2 — С. 3—14.
Cited
0 article
How to Cite
Чернієнко, О. (1). Працездатність та способи оцінки її розвитку у студентської молоді. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (12), 42-44. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/481