Аеробіка у тижневому циклі занять як засіб підвищення фізичної підготовленості студенток ВНЗ

  • С. Ю. Герасименко Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Abstract

Наводяться результати тестування фізичної підготовленості студенток, які використовували аеробіку у тижневому циклі занять з фізичного виховання для підвищення фізичної підготовленості.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Астахова Е.В. Задачи, проблемы и перспективы физического воспитания студентов // Проблемы выс­шей школы: Республ. науч.-метод. сб. — К.: 1987. — 60 с.

2. Базильчук В.Б. Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу: Автореф. дис. капд. наук з фіз. вих. і сп. — Львів, 2004. — 22 с.

3. Боднар І.Р. Фізичне виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості: Дис. кан. наук з фіз. вих. і сп. — Львів, 2000. — 165 с.

4. Гумен В. Адаптація шейпінг-технологій до потреб фізичного виховання студенток вищих навчальних закладів // Молода спортивна наука України: 3б. наук, праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 7: У 3-х т. — Львів: НВФ «Українські технології».
2003. — Т.2. — С. 303—306.

5. Гумен В. Вплив новітніх технологій на зацікавленість студенток до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах // Молода спортивна наука України: 36. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 8: У 4-х т. — Львів: НВФ «Українські технології», 2004. — Т.4. — С. 104—110.
Cited
0 article
How to Cite
Герасименко, С. (1). Аеробіка у тижневому циклі занять як засіб підвищення фізичної підготовленості студенток ВНЗ. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (12), 7-9. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/476