Визначення рівнів фізичної підготовленості студенток СумДПУ ім. А. С. Макаренка .

  • О. В. Міщенко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
  • Р. М. Ситник Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Abstract

У статті досліджується динаміка стану фізичної підготовленості студенток Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка з першого по четвертий курси, проводиться аналіз розвитку рухових якостей

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. Постанова КМУ від 15.01.1996р. № 80. — К. — С.19.

2. Інструктивний лист комітету з фізичного виховання та спорту МОН України за № 245 від 08.01.2004р.

3. Наскальний В., Костенко О., Бочарова В. Проблеми фізичної працездатності студентів вищих навчальних закладів // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип.10. — Львів: НВФ «Українські технології», 2006. — Т.1. — С. 243—246.

4. Раєвський Р., Смолякова І. До проблеми здорового способу життя студентської молоді // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип.10. — Львів: НВФ «Українські технології», 2006. — Т.1. — С. 237—242.

5. Теория и методика физического воспитания: Учеб. для вузов ФиС. / Под ред. Т.Ю. Круцевич. — К.: Олимпийская литература, 2003. — Т.2. — С. 245.

6. Череповська О. Деякі аспекти фізичного виховання студентської молоді (на прикладі національно-го університету «Львівська політехніка») // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип.10. — Львів: НВФ «Українські технології», 2006. — Т.1. — С. 270—275.
Cited
0 article
How to Cite
Міщенко, О., & Ситник, Р. (1). Визначення рівнів фізичної підготовленості студенток СумДПУ ім. А. С. Макаренка . Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (5), 47-49. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/424
Section
Физическое воспитание студенческой молодежи