Information and energy aspects of analysis of complex coordination movements in archery

  • А. О. Лопатьєв Lviv State University of Physical Culture
  • А. П. Власов Lviv State University of Physical Culture
  • В. М. Трач Lviv State University of Physical Culture
Keywords: biological systems, information, energy, archer, software-hardware complex

Abstract

We consider complex coordination movements of archers as  systems undergoing energy and information exchange processes. Connection between system entropy change and information input is employed during analysis. Examples are provided of cases when system entropy decreases with increase of information input.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Вернадский В.И. Биосфера: Сборник научных трудов В.И. Вернадского. — М.: Ноосфера, 2001. — 245 с.
Старіш О.Г. Системологія. — К: Національний університет «Острозька академія», 2005. — 232 с.

Власов А.П. Аналіз рухових дій при виконанні стрілецьких вправ / Власов А.П., Виноградський Б.А., Демічковський А.П. Лопатьєв А.О. // Вісник Чернігівського державного університету. Сер. А: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. — Чернігів, 2010. — Вип. 81. — С. 561-565.

Власов А. П. Рухові дії стрільців та моделювання біологічних систем / А. П. Власов, А. О. Лопатьєв, В. М. Трач, К. Бретц // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті: Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції (28 лютого 2012 року, м. Львів—Харків) / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2012. — C. 15—18. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/modeling/article/view/883

Калиніченко О. М., Лопатьєв А. О. Обґрунтування психо-фізіологічних механізмів застосування методичних прийомів вдосконалення рухових навичок стрільців /О. М. Калиніченко, А. О. Лопатьєв // Теорія та методика фізичного виховання. — 2012. — № 1. — С. 37—44. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/765

Citations

Evaluation of Training Effects of Primary School Girls’ Power Loads
Іващенко О. В., Худолій О. М., Тітаренко А. А. & Скорняков В. С. (2016) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Information Support of Highly-Qualified Archers’ Training
Vlasov A. P., Ivashko M. V. & Svistelnyk I. R. (2017) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Functioning of “Shooter – Weapons – Aim” System with Regard to Energy-informational and Gravitational Interaction
Lopatiev A. O., Vlasov A. P. & Demichkovskyi A. P. (2017) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Structural Model of Motor Readiness of Young Gymnasts Aged 6-8
Худолій О., Карпунець Т. & Іващенко О. (2015) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Published
2013-12-26
How to Cite
Лопатьєв, А., Власов, А., & Трач, В. (2013). Information and energy aspects of analysis of complex coordination movements in archery. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (4), 19-24. https://doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1032
Section
Modelling and Information Technologies in Physical Education and Sports