1. Tkachenko M. Peculiarities of Motor Fitness Dynamics of 5th-6th Grade Students During a School Year // Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 2020. № 1 (20). C. 49-55.