1. Koryahin V., Blavt O., Vanivska O., Stadnyk V. Potential of New Technologies in Providing Efficiency of Pedagogical Control in Physical Education // Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 2020. № 1 (20). C. 25-31.