Теорія та методика фізичного виховання


Логотип заголовку сторінки

Теорія та методика фізичного виховання

Науково-методичний журнал

Фахове видання з фізичного виховання та спорту.

В журналі друкуються статті наступної спрямованості:

 • теорія та методика навчання рухам;
 • фізичне виховання дітей та підлітків;
 • спортивне тренування дітей та молоді;
 • фізична культура в школі;
 • фізична культура в профілактиці і лікуванні захворювань у дітей та підлітків;
 • теорія і методика професійної підготовки учителя фізичної культури;
 • правові основи фізичної культури в Україні.

Постійними рубриками журналу є: 

 • «Вчитель» — журнал у журналі «Теорія та методика фізичного виховання»;
 • історія фізичної культури;
 • фізкультурна освіта;
 • основи спортивного тренування;
 • основи юнацького спорту;
 • основи техніки фізичних вправ;
 • фізична культура в школі;
 • фізичне виховання різних груп населення;
 • інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті;
 • правові основи фізичної культури в Україні.

Періодичність видання — 12 разів на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 6255 від 21 червня 2002 року.

Журнал заснований в 2000 році.

ISSN 1993-7989 (Print), ISSN 1993-7997 (Online)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми фізкультурної освіти

Актуальні проблеми фізкультурної освіти

Щорічна Всеукраїнська наукова конференція

Організатори конференції: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра ТМФВ, редакція журналу «Теорія та методика фізичного виховання».

Програма конференції передбачає роботу таких секцій:

 • Досвід впровадження ECTS в Україні.
 • Проблеми викладання теорії і методики фізичного виховання та спортивно-педагогічних дисциплін у спеціалізованому навчальному закладі.
 • Методологічні підходи до розробки програм з фізичної культури для середньої школи.
 • Проблеми фізичного виховання і спорту в середній школі.
 • Проблеми фізичного виховання і спорту у вищій школі.
 • Інформаційні і комп’ютерні технології у фізкультурній освіті.

Робочі мови: українська, російська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті

Електронна наукова конференція

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту

Наукова конференція

Перегляд журналу | Поточний випуск | РеєстраціяПодготовка к беременности и родам, рождение и раннее развитие ребенка. . online roulette . credit monitoring . Tao of Badass . cigarette electronique . Sandy . how to get rid of cold sores . lipo 13 en carbuloss . basset hound shower curtain