Теорія та методика фізичного виховання


Логотип заголовку сторінки

Теорія та методика фізичного виховання

Науково-методичний журнал

Фахове видання з фізичного виховання та спорту.

В журналі друкуються статті наступної спрямованості:

 • теорія та методика навчання рухам;
 • фізичне виховання дітей та підлітків;
 • спортивне тренування дітей та молоді;
 • фізична культура в школі;
 • фізична культура в профілактиці і лікуванні захворювань у дітей та підлітків;
 • теорія і методика професійної підготовки учителя фізичної культури;
 • правові основи фізичної культури в Україні.

Постійними рубриками журналу є: 

 • «Вчитель» — журнал у журналі «Теорія та методика фізичного виховання»;
 • історія фізичної культури;
 • фізкультурна освіта;
 • основи спортивного тренування;
 • основи юнацького спорту;
 • основи техніки фізичних вправ;
 • фізична культура в школі;
 • фізичне виховання різних груп населення;
 • інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті;
 • правові основи фізичної культури в Україні.

Періодичність видання — 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 6255 від 21 червня 2002 року.

Журнал заснований в 2000 році.

p-ISSN 1993-7989, e-ISSN 1993-7997

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми фізкультурної освіти

Актуальні проблеми фізкультурної освіти

Щорічна Всеукраїнська наукова конференція

Організатори конференції: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра ТМФВ, редакція журналу «Теорія та методика фізичного виховання».

Програма конференції передбачає роботу таких секцій:

 • Досвід впровадження ECTS в Україні.
 • Проблеми викладання теорії і методики фізичного виховання та спортивно-педагогічних дисциплін у спеціалізованому навчальному закладі.
 • Методологічні підходи до розробки програм з фізичної культури для середньої школи.
 • Проблеми фізичного виховання і спорту в середній школі.
 • Проблеми фізичного виховання і спорту у вищій школі.
 • Інформаційні і комп’ютерні технології у фізкультурній освіті.

Робочі мови: українська, російська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті

Щорічна міжнародна наукова конференція

Організатори конференції: Львівський державний університет фізичної культури, Науково-дослідний інститут ЛДУФК,

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України,

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра ТМФВ,  ОіЛФК, редакція журналу «Теорія та методика фізичного виховання»

Програма конференції передбачає роботу таких секцій:

 1. Моделювання як ефективний метод пізнання складних об’єктів і процесів у сфері фізичної культури.
 2. Моделювання складних біомеханічних систем у сфері спорту, фізичного виховання.
 3. Моделювання в області механіки людини.
 4. Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні.
 5. Моделювання різних сторін підготовленості спортсменів.
 6. Моделювання та технічні засоби.
 7. Моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у школярів на уроках фізичної культури.
 8. Моделювання навчальної діяльності студентів фізкультурних навчальних закладів.

Робочі мови: українська, російська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту

Наукова конференція

Перегляд журналу | Поточний випуск | РеєстраціяSandy . online casino Malaysia