Теорія та методика фізичного виховання


Логотип заголовку сторінки

Теорія та методика фізичного виховання

Науково-методичний журнал

Фахове видання з фізичного виховання та спорту.

В журналі друкуються статті наступної спрямованості:

 • теорія та методика навчання рухам;
 • фізичне виховання дітей та підлітків;
 • спортивне тренування дітей та молоді;
 • фізична культура в школі;
 • фізична культура в профілактиці і лікуванні захворювань у дітей та підлітків;
 • теорія і методика професійної підготовки учителя фізичної культури;
 • правові основи фізичної культури в Україні.

Постійними рубриками журналу є: 

 • «Вчитель» — журнал у журналі «Теорія та методика фізичного виховання»;
 • історія фізичної культури;
 • фізкультурна освіта;
 • основи спортивного тренування;
 • основи юнацького спорту;
 • основи техніки фізичних вправ;
 • фізична культура в школі;
 • фізичне виховання різних груп населення;
 • інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті;
 • правові основи фізичної культури в Україні.

Періодичність видання — 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 6255 від 21 червня 2002 року.

Журнал заснований в 2000 році.

p-ISSN 1993-7989, e-ISSN 1993-7997

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстраціяonline casino Malaysia