Погода в Харькове Зарегистрировано Харьковским Порталом
Науково-методичний журнал
Виходить 12 разів на рік. Заснований у 2000 році
ISSN 1993-7989 (Print), ISSN 1993-7997 (Online)

Редакційна колегія
ПРО ЖУРНАЛ

Головний редактор
Худолій О.М.,
професор

Редколегія:
Бізін В. П.
Єрмаков С.С.
Камаєв О.І.
Шиян Б.М.
Куц О.С.
Золотухіна С.Т.
Дмитренко Т.О.
Микитюк О.М.
Іващенко О.В.
Шепеленко Г.П.
Мірошніченко В.І.

Свідоцтво про державну
реєстрацію серія КВ № 6255
від 21.06.2002 р.
Засновник:
видавництво «ОВС»

Видавець:
видавництво «ОВС»

Адреса редакції:
Україна, 61174 Харків,
а/с 8692
Тел.: (8-057) 756-73-38

www.ovc.kharkov.ua
tmfv@tmfv.com.ua


Журнал заснований в 2000 р. Видається 12 разів на рік.
Свідоцтво про державну перереєстрацію серія КВ N 6255 від 21.06.2002 р. Засновник видавництво "ОВС".
Статті, опубліковані в журналі, зараховуються як фахові відповідно до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 3-05/9.
Бюлетень ВАК України. — № 6. — 2001. — С. 16.

Журнал зареєстровано у міжнародному центрі ISSN.
Міжнародний центр ISSN (ISSN International Centre, 20, Rue Bachaumont, 75002 PARIS, FRANCE) привітав головного редактора науково-методичного журналу «Теорія та методика фізичного виховання» Олега Худолія з міжнародною реєстрацією, яка відбулася 28 лютого 2007 року.

ISSN 1993-7989
Key title: Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna (Print)
Abbreviated key title: Teor. metod. fiz. vihov. (Print)
Parallel title: Theory and methods of the physical education

ISSN 1993-7997
Key title: Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna (Online)
Abbreviated key title: Teor. metod. fiz. vihov. (Online)
URL: http://www.ovc.kharkov.ua/tpfv.htm

Журнал за передплатою надходить до 300 обласних бібліотек і бібліотек вищих навчальних закладів України.
Науково-методичний журнал «Теорія та методика фізичного виховання» десять років висвітлює проблеми фізкультурного руху в Україні і є одним з провідних фахових видань галузі.

Електронні копії журналів знаходяться в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Київ

Журнал включений до міжнародної науковометричної бази Index Copernicus International

В журналі друкуються статті наступної спрямованості:

  • теорія та методика навчання рухам;
  • фізичне виховання дітей та підлітків;
  • спортивне тренування дітей та молоді;
  • фізична культура в школі;
  • фізична культура в профілактиці і лікуванні захворювань у дітей та підлітків;
  • теорія і методика професійної підготовки учителя фізичної культури;
  • правові основи фізичної культури в Україні.

Постійними рубріками журналу є:
  • «Вчитель» — журнал у журналі «Теорія та методика фізичного виховання»;
  • історія фізичної культури;
  • фізкультурна освіта;
  • основи спортивного тренування;
  • основи юнацького спорту;
  • основи техніки фізичних вправ;
  • фізична культура в школі;
  • фізичне виховання різних груп населення;
  • інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті;
  • правові основи фізичної культури в Україні.


© Фірма «ОВС» 2000—2011.
Сторінка оновлена 22.02.2011 р.
Коментарі та пропозиції --- tmfv@tmfv.com.ua


Подготовка к беременности и родам, рождение и раннее развитие ребенка. . online roulette . credit monitoring